17/01/09

Il Milan vende Kaka'.....Milan football club sells Kaka


Mercato degli schiavi di lusso......Nowaday's most luxurious slaves market

Nessun commento: